Οικονομική διαχείριση

Οργανώστε τα οικονομικά της επιχείρηση σας

Οργάνωση & Διαχείριση

Η οικονομική οργάνωση της επιχείρησής σας είναι πλέον η πιο απλή διαδικασία. Το RT Pulse σας παρέχει μια συνολική εικόνα της επιχείρησής σας. Σε ένα πρόγραμμα έχετε όλα τα μέλη σας (πελάτες, γυμναστές, γραμματεία), τις προγραμματισμένες κρατήσεις, τα δημιουργημένα μαθήματα, τις αποδείξεις (αποθηκευμένες και εκτυπωμένες), τα οικονομικά στοιχεία σας.

Απoδείξεις

Εκτυπώστε τις αποδείξεις σας απευθείας από το σύστημα με την πιο απλή διαδικασία. Κάθε εκτυπωμένη απόδειξη φέρει το λογότυπο και την επωνυμία της δικής σας επιχείρησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση τους πελάτες ή το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και να εκτυπώσετε άμεσα τις αποδείξεις σας. Επίσης έχετε την επιλογή να συμπληρώσετε σχόλια που θα αναγράφονται στο κάτω μέρος της απόδειξης και θα αφορούν δικές σας παροχές ή παροχές τρίτων.

Η εφαρμογή υποστηρίζει και τη σύνδεση με το mydata.

Μισθοδοσία

Η εφαρμογή RT Pulse σας παρέχει τη δυνατότητα να υπολογίζετε το μισθό των υπαλλήλων σας με βάση τα μαθήματα που έχουν γίνει. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να θέσετε το ωρομίσθιο του υπαλλήλου.

Μπορείτε να εισάγετε την ημερομήνια και το ποσό της πληρωμής του υπαλλήλου και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των πληρωμών σας.