Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Ασκήσεις

Ασκήσεις

Για να δείτε τις ασκήσεις που έχετε δημιουργήσει, πηγαίνετε στο section Ασκήσεις > Ασκήσεις.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ασκήσεις σύμφωνα με το όνομα, τον κωδικό τους, την διάρκεια ή το διάλειμμα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο τίτλο του πίνακα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μία συγκεκριμένη άσκηση χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης άσκησης που βρίσκεται πάνω αριστερά.

Άρθρα

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;