Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. E-mail
  5. E-mails

E-mails

Για να δημιουργήσετε e-mail, πηγαίνετε από το section E-mail > E-mails και επιλέγετε την πρώτη καρτέλα “Πρότυπα“, όπως φαίνεται παρακάτω. Αν θέλετε κάποιο έτοιμο πρότυπο, επιλέγετε από τα δεξιά της οθόνης την αναπτυσσόμενη λίστα  “Επιλέξτε Πρότυπο“, διαφορετικά μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο.

Πρότυπα E-mail

Δημιουργώντας πρότυπα e-mail προσθέτετε το δικό σας περιεχόμενο στα e-mail και  μπορείτε αργότερα να τα χρησιμοποιήσετε είτε για μαζική αποστολή, είτε για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Η επαναλαμβανόμενη χρήση τους σας εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια, καθώς χρειάζεται μόνο να τροποποιήσετε τα σχετικά μέρη αντί να χρειάζεται να γράψετε ένα email από την αρχή.

Εάν έχετε δημιουργήσει πρότυπο, μπορείτε από το Μενού E-mail -> Μαζική αποστολή e-mail,  να επιλέξετε το πρότυπο που δημιουργήσατε και να το αποστείλετε σε όλα τα μέλη σας.

Με τη δημιουργία πρότυπων e-mail, σας δίνεται η δυνατότητα μέσω της καρτέλας διαχείρισης προτύπων να επιλέξετε το δικό σας mail για να στέλνετε στα μέλη σας. Τα e-mail αυτά αφορούν την εγγραφή των μελών, τις κρατήσεις τους, τις ακυρώσεις, τις αποδείξεις κ.α.

Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε πρότυπα email. Όπως θα δείτε και στη διαχείριση προτύπων, όλα τα πεδία έχουν προεπιλεγμένο e-mail, ώστε να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή και να στέλνονται κανονικά όλα τα email. Η επιλογή αυτή δίνεται σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο e-mail, που να ταιριάζει καλύτερα με την προσωπικότητα της εταιρείας σας.

Τέλος, αν θέλετε να αλλάξετε το email που θα λαμβάνουν τα μέλη σας, πχ το email εγγραφής, δημιουργείτε αρχικά ένα πρότυπο όπως αναφέρεται παραπάνω και αποθηκεύετε.

Στη συνέχεια, από την καρτέλα Διαχείριση Προτύπων, στο πεδίο Mail Εγγραφής, βρίσκετε το πρότυπο που δημιουργήσατε από τη λίστα και αποθηκεύετε.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;