Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Ασκήσεις
  5. Λίστα Ασκήσεων

Λίστα Ασκήσεων

Για να δείτε όλες τις ασκήσεις που έχετε δημιουργήσει πηγαίνετε στο section Ασκήσεις > Ασκήσεις.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ασκήσεις σύμφωνα με τον κωδικό, το  όνομα, τη διάρκεια, το διάλειμμα και τις επαναλήψεις της άσκησης κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο τίτλο του πίνακα. Επίσης, για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη άσκηση χρησιμοποιήστε το πεδίο Αναζήτηση Άσκησης που βρίσκεται πάνω αριστερά.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;