Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Επιχείρηση
  5. Οικονομικά

Οικονομικά

Στο section Επιχείρηση > Οικονομικά μπορείτε να δείτε τα πωληθέντα πακέτα, ενώ στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται το συνολικό ποσό των πακέτων που έχουν πωληθεί σήμερα και το συνολικό ποσό των πακέτων που έχουν πωληθεί αυτό το μήνα.

Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τα πωληθέντα πακέτα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας τα πεδία πάνω δεξιά.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;