Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Μαθήματα
  5. Αίθουσες

Αίθουσες

Για να δείτε τις αίθουσες που έχετε δημιουργήσει, πηγαίνετε στο section Μαθήματα > Αίθουσες.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αίθουσες σύμφωνα με το όνομα και τον κωδικό τους κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο τίτλο του πίνακα, αλλά και να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης αίθουσας που βρίσκεται πάνω αριστερά.

 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;