Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Μαθήματα
  5. Δημιουργία αίθουσας

Δημιουργία αίθουσας

Για να δημιουργήσετε μια νέα αίθουσα πηγαίνετε στο section Μαθήματα > Νέα αίθουσα.

Όνομα αίθουσας

Εισάγετε το όνομα της αίθουσας που θέλετε να δημιουργήσετε.

Εμφάνιση στο πρόγραμμα

Το επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζεται στο πρόγραμμα η αίθουσα που θα γίνεται μάθημα.

Εμφάνιση μόνο με χρήση φίλτρων

Επιλέγοντάς το, τα μαθήματα που είναι συνδεδεμένα με την συγκεκριμένη αίθουσα εμφανίζονται μόνο με τη χρήση φίλτρου (πχ εμφάνιση όλων των μαθημάτων που γίνονται στην αίθουσα “Indoor”).

Τέλος, επιλέγετε αποθήκευση.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;