Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Μαθήματα
  5. Διαγραφή αίθουσας

Διαγραφή αίθουσας

Για να διαγράψετε μια αίθουσα πηγαίνετε στο section Μαθήματα > Αίθουσες.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αίθουσες σύμφωνα με το όνομα και τον κωδικό τους κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο τίτλο του πίνακα, αλλά και να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης αίθουσας που βρίσκεται πάνω αριστερά.

Τέλος, η διαγραφή μιας αίθουσας γίνεται κάνοντας κλικ στον κάδο που βρίσκεται στα δεξιά στην ίδια γραμμή με την αίθουσα που θέλετε να διαγράψετε.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;