Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Μαθήματα
  5. Επεξεργασία αίθουσας

Επεξεργασία αίθουσας

Για να επεξεργαστείτε μια αίθουσα πηγαίνετε στο section Μαθήματα > Αίθουσες.

Κάνετε κλικ πάνω στην αίθουσα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει κάνετε τις αλλαγές που θέλετε και πατάτε αποθήκευση (βλ. Δημιουργία αίθουσας).

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αίθουσες σύμφωνα με το όνομα και τον κωδικό τους κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο τίτλο του πίνακα, αλλά και να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης αίθουσας που βρίσκεται πάνω αριστερά.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;