Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Στο section Πρόγραμμα μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε το πρόγραμμά σας.

Για κάθε μάθημα εμφανίζονται βασικές πληροφορίες όπως το όνομα του μαθήματος, ο προπονητής και η ώρα. Οι τελείες αντιπροσωπεύουν τις θέσεις και πόσα μέλη μπορούν να το παρακολουθήσουν κάθε φορά. Οι κόκκινες τελείες αντιπροσωπεύουν τις θέσεις για τις οποίες έχει γίνει κράτηση, ενώ οι κίτρινες τις θέσεις που είναι ακόμα διαθέσιμες. Με γκρί χρώμα εμφανίζονται τα μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν μπορούν να γίνουν πια κρατήσεις για αυτά.

Άρθρα

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;