Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Πρόγραμμα
  5. Ακύρωση μαθήματος

Ακύρωση μαθήματος

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ένα μάθημα κάνοντας κλικ στο  που εμφανίζεται όταν βρίσκεται το ποντίκι πάνω από το μάθημα.

Με την ακύρωση του μαθήματος, τα μέλη που είχαν κάνει κράτηση στο συγκεκριμένο μάθημα, λαμβάνουν ειδοποίηση ότι ακυρώθηκε, τόσο μέσω e-mail όσο και μέσω της εφαρμογής.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;