Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Πρόγραμμα
  5. Επεξεργασία μαθήματος

Επεξεργασία μαθήματος

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα μάθημα κάνοντας κλικ στο που εμφανίζεται όταν βρίσκεται το ποντίκι πάνω από το μάθημα.

Στη φόρμα που εμφανίζεται μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τα στοιχεία του μαθήματος όπως τον προπονητή, το μάθημα, την αίθουσα, τις διαθέσιμες θέσεις και την ώρα (βλ. Προσθήκη μαθήματος).

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;