Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. E-mail
  5. Μαζική αποστολή email

Μαζική αποστολή email

Έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μαζικά emails στα μέλη σας. Πηγαίνοντας στο section Μέλη > Μαζική αποστολή email. Επιλέγετε τη λίστα των μελών που θέλετε να στείλετε το email και στη συνέχεια ή επιλέγετε ένα πρότυπο email από τη λίστα στα δεξιά ή συνθέτετε ένα καινούριο email.

Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την αποστολή ενός e-mail για την ημερομηνία και ώρα που θέλετε. Αφού ετοιμάσετε το e-mail και επιλέξετε ανοίγει νέο παράθυρο με τις ακόλουθες επιλογές: “Αποστολή τώρα” και “Προγραμματισμός email”. Για να προγραμματίσετε το mail να στάλει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, επιλέγετε Προγραμματισμός email και ρυθμίζετε την ημέρα και την ώρα που επιθυμείτε.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;