Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. E-mail
  5. Νέα Λίστα E-mail

Νέα Λίστα E-mail

Για να δημιουργήσετε Νέα Λίστα Mail, πηγαίνετε στο section Ε-mail > Νέα Λίστα E-mail. Γράφετε το όνομα της λίστας που θέλετε και πατάτε αποθήκευση.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;