Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Ρυθμίσεις
  5. Επιλογές
  6. Γενικές Ρυθμίσεις...
  7. Ρυθμίσεις Πακέτων

Ρυθμίσεις Πακέτων

Οι ρυθμίσεις πακέτων σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τα πακέτα με τον δικό σας τρόπο, ώστε να διαχειρίζεστε καλύτερα και ευκολότερα τις συνδρομές σας.

Προσθήκη credits προηγούμενου πακέτου

Αν έχουν μείνει διαθέσιμα credits από το προηγούμενο πακέτο, μπορείτε να το επιλέξετε ώστε να μεταφερθούν στο επόμενο πακέτο.

Προσθήκη credits παλαιού πακέτου στο νέο (σε περίπτωση ανανέωσης πριν την λήξη)

Αν έχουν μείνει διαθέσιμα credits από το προηγούμενο πακέτο, μπορείτε να το επιλέξετε ώστε να μεταφερθούν στο επόμενο πακέτο, μόνο εάν έχει ανανεωθεί η συνδομή προτού λήξει.

Επαναλαμβανόμενη κράτηση

Επιτρέπεται να γίνονται επαναλαμβανόμενες κρατήσεις. Μόνο ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στην επαναλαμβανόμενη κράτηση, όχι τα μέλη.

Λήξη πακέτου μία μέρα πριν

Η ρύθμιση ενεργού πακέτου είναι προσαρμοσμένη από την εφαρμογή να ισχύει για έναν ολόκληρο μήνα. πχ από 1/09 – 1/10. Αν επιλέξετε την λήξη του πακέτου μία μέρα πριν, τότε το πακέτο θα ισχύει από 1/09 – 30/09.

 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;