Οδηγός Χρήσης

⌘K
  1. Αρχική
  2. Έγγραφα
  3. Οδηγός Χρήσης
  4. Ρυθμίσεις
  5. Επιλογές
  6. Γενικές Ρυθμίσεις...
  7. Ρυθμίσεις Τιμολόγησης

Ρυθμίσεις Τιμολόγησης

Στις ρυθμίσες τιμολόγησης επιλέγετε αν επιθυμείτε να ανανεώνονται τα πακέτα αυτόματα (Αυτόματη ανανέωση πακέτου). Ανανεώνει αυτόματα το τελευταίο πακέτο που είχε ο χρήστης, χωρίς να είναι απαραίτητη η πληρωμή προκαταβολικά.  Χρησιμοποείται συνήθως από μικρά γυμναστήρια με λίγα μέλη που θέλουν να γίνεται αυτόματα η ανανέωσή τους.

Ημέρες για την αυτόματη ανανέωση πακέτων

Ορίζετε πόσες μέρες πριν την λήξη της συνδρομής θέλετε να γίνεται η αυτόματη ανανέωση.

Κωδικός απόδειξης

Επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζεται ή όχι ο κωδικός απόδειξης. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μόνο στην εκτύπωση ή αν θα είναι χειροκίνητος (Custom Κωδικός), συμπληρώνοντας τα πεδία Σειρά και Αριθμό Εκκίνησης.

Ενεργοποίηση Τιμολογίων

Επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζονται ή όχι τα τιμολόγια.
Συμπληρώνετε την σειρά του τιμολογίου και τον αριθμό εκκίνησης που θέλετε να ξεκινάει η αρίθμηση των τιμολογίων.

Εμφάνιση απόδειξης στον χρήστη

Ενεργοποιώντας το, ο χρήστης μπορεί μέσω της εφαρμογής να δει τις αποδείξεις των πληρωμών του.

Αποστολή απόδειξης στον χρήστη:

Το ενεργοποείτε αν θέλετε ο χρήστης να λαμβάνει αυτόματα την απόδειξη του μέσω e-mail.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;